بررسی بازی نگهبانان کهکشان|Marvel’s Guardians of the Galaxy

اسکوئر انیکس پس از شکست بازی Avengers در سال گذشته، توانسته است موقعیت خود را را با ساخته جدید خود یعنی بازی نگهبانان کهکشان مارول Guardians of the Galaxy ثابت کند.

ادامه مطلب